Randiga sagor, del 7: Nalle cyklar - Nalle pyöräilee

7:37 min
Nallen pyörä mennee kovvaa vauhtia ja Nalle polkee ympäri, ympäri kartanoa. ”Älä pyöräile muuale”, pappa sannoo. Mutta Nallen krannissa assuu siivo tantti joka pruukaa tarjota klassia. Nalles cykel är jättesnabb och Nalle cyklar runt, runt på gården. ” Inte cykla någon annanstans” säger pappa, men granne med Nalle bor det en snäll tant som brukar bjuda på glass. Sanoja osassa / Ord till avsnittet: Pyörä - Cykel Siivo - Snäll Vihanen - Arg Klassi - Glass Järvi - Sjö

Sanoja osassa / Ordlista till avsnittet:

Pyörä - Cykel
Siivo - Snäll
Vihanen - Arg
Klassi - Glass
Järvi - Sjö

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Kertoja/Berättare: Anton Hennix-Raukola
Maanys/Manus: Camilla Blomqvist ja Linda Belanner
Meänkielen käänös/Meänkieliöversättning: Regina Veräjä
Mysiikki/Musik: Micaela Gustafsson
Laulu/Sång: Micaela Gustafsson ja Rebecka Digervall
Protysentit/Producenter: Camilla Blomqvist ja Regina Veräjä
Tekniikka, loppumiksaus/Teknik, slutmix: Rolf Digervall, Sven Nordström ja Glate Öhman

Illustration: Lotta Geffenblad