Randiga sagor, del 8: Nalle går vilse - Nalle eksyy

7:37 min
Nalle tykkää ette mettä oon iso ja vähäsen tyly. Hään piättää lujasti papan tassusta, mutta yhtäkkiä hään huomaa jotaki – sammakon sammalheessa! Nalle tycker att skogen är stor och lite läskig. Han håller pappa hårt i tassen, men plötsligt får han syn på något - en groda på mossan!

Sanoja osassa / Ord till avsnittet:

Mettä - Skog
Lintu - Fågel
Sammakko - Groda
Fiikka - Fika
Hirvi - Älg

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Kertoja/Berättare: Anton Hennix-Raukola
Maanys/Manus: Camilla Blomqvist ja Linda Belanner
Meänkielen käänös/Meänkieliöversättning: Regina Veräjä
Mysiikki/Musik: Micaela Gustafsson
Laulu/Sång: Micaela Gustafsson ja Rebecka Digervall
Protysentit/Producenter: Camilla Blomqvist ja Regina Veräjä
Tekniikka, loppumiksaus/Teknik, slutmix: Rolf Digervall, Sven Nordström ja Glate Öhman

Illustration: Lotta Geffenblad