Randiga sagor, del 5: Nalles torn / Nalles turem

6:16 min
Nalle älskar höga torn. Lillasyster älskar också höga torn. Och hon älskar höga torn som ramlar.

Ordlista till avsnittet:

Lillasyster - Di jungere shvester
Bygga - Bojen
Gråta - Vajnen
Högre - Hecher
Ramla - Faln