Masskonsumtion, dyra hörapparater och lyckliga konsumenter

51 min
På fredag infaller Black Friday, men hur ska vi förhålla oss till masskonsumtionen med tanke på klimatkris och pandemi? Kostnaden för en hörapparat kan skilja sig kraftigt åt mellan olika regioner. Hur blir man en lyckligare konsument?