Biblioterapi hjälper oss må bra av böcker

20 min
Biblioterapi, hälsofrämjande läsning, har en lång historia och möter stort intresse. Men fortfarande behövs större studier för att ämnet ska få mer vetenskaplig tyngd.

Många forskningsresultat visar på biblioterapins potential att hjälpa, som komplement till andra behandlingar vid exempelvis psykisk ohälsa eller drogberoende.

Sofia Oldin Cederwall kände att läsning av böcker var en god hjälp på väg tillbaka från hennes sjukskrivning för utmattning.

Men biblioterapins effekter är svåra att mäta med naturvetenskaplig måttstock, konstaterar litteraturforskaren Cecilia Pettersson – samtidigt som hon slår fast att biblioterapi verkligen handlar om vetenskap.

Programmet är en repris och sändes första gången 8 oktober 2020