Randiga sagor, del 8: Nalle går vilse/ Nalle hasajvel ando vesh

7:48 min
Nalle dikhel po vesh thaj kodo si leske baro thaj vi daravno thaj hucilel peske dadesko vast. Nalle tycker att skogen är stor och lite läskig. Sagan är på Lovari.

Ordlista till avsnittet:

Skog - Vesh
Fåglar - Ciriklia
Groda - Zhamba
Fika - Fika (Te hal pe guglo mandro thaj te piel pe variso)
Älg - Cherbo

Om serien:

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från tre år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig till både den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Medverkande:

Ginajitori/Berättare: Adam Szoppe

Manus/Manus: Camilla Blomqvist thaj Linda Belanner

Boldas pe romani chib/Översättning: Adam Szoppe

Muzika/Musik: Micaela Gustafsson

Djili/Sång: Micaela Gustafsson

Producentura/Producenter: Camilla Blomqvist thaj Adam Szoppe

Illustration: Lotta Geffenblad