Friskolor, bildelsstölder, trängsel

30 min
Ring P1 från Malmö om bland annat friskolornas vinster, bildelsstölder och trängsel i butikerna. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Benker