Det muterade minkviruset - Vetenskapsradions coronaspecial

9:30 min
Vad betyder det för oss att coronaviruset nu sprids bland minkar, och att det muterat? Finns risk att viruset lyckas undslippa framtida vaccin och läkemedel?

Medverkande: Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska Institutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Folkhälsomyndigheten. Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Karl Ståhl, tf Statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt.