Nobelpristagaren Roger Penrose: Vår big bang är en i raden av flera

21 min
Roger Penrose får Nobelpris för forskning om svarta hål. Men han har också hunnit med att fundera på mycket annat - som vad medvetandet är, och vad som hände före Big bang.

Big bang var inte alltings början. Det var bara början på vår eon, och en i en rad big bangs. Det är grundtanken i cyclic conformal cosmology, som Roger Penrose argumenterar för. I vårt universum, vår eon, bör man kunna hitta spår av krockar mellan svarta hål i en tidigare eon menar han.

Vad medvetandet är är en annan fråga Roger Penrose söker svaret på. Han tror att det finns i skärningspunkten mellan kvantmekanik och allmän relativitetsteori - i hittills okänd fysik.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.18
    Slamosphere - Intro
    Album: Temple II
    Bolag: None