Jävig eller inte jävig - ett svårt avgörande

20 min
Idag presenterade socialstyrelsen nya nationella riktlinjerna för vård och behandling av cancer. För att ta fram de här nya riktlinjerna, som kommer ha stor inverkan på hur vi behandlar våra cancersjuka i Sverige, har Socialstyrelsen använt sig av hundratals utomstående experter. Vi vill ju gärna att de som varit med och tagit fram riktlinjerna verkligen söker de bästa svaren och inte gör sina bedömningar utifrån en önskan om att sälja dyra mediciner. I dagens Vetandets värld ska ta reda på hur en myndighet som Socialstyrelsen gör för att få fram så opartiska och objektiva experter som möjligt.

Medverkande:
 Kristina Eklund, tillförordnad enhetschef för nationella riktlinjer vid socialstyrelsen.
 Nils Blom, chefsjurist vid Smittskyddsinstitutet (SMI), samordnare för den så kallade ”jävsgruppen” – där 7 svenska myndigheter sammarbetar för att behandla jävsfrågor.
 Jan-Erik Damber, professor och överläkare i urologi och kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 Claes Sandgren, Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet, ordförande för institutet mot mutor.
 Anders Blanck, vd LIF – Branschorganisationen för läkemedelsföretag som utvecklar och bedriver forskning på läkemedel.