Mer naturskydd ska hejda massutrotningen

45 min
Mer av jordens yta behöver ett naturskydd om vi ska kunna hejda den pågående massutrotningen av arter. En tredjedel av ytan föreslår FN. Men vissa vill att halva jorden åter ska få bli vild natur.

Den biologiska mångfalden kan bara räddas om människans framfart i naturen bromsas, anser biologer. Därför har FN lagt fram ett förslag om att 30 procent av både land och hav i världen ska få ett skydd till 2030.

Förhandlingarna inom konventionen för biologisk mångfald skulle ha lett till ett beslut i frågan på ett toppmöte om biologisk mångfald i Kina nu under hösten. Men mötet sköts upp på grund av pandemin, och kan nu bli av först nästa år.

Förslaget om att ge naturskydd åt nära en tredjedel av jorden innebär närapå en fördubbling av det nuvarande målet för land, och en tredubbling av målet för skydd av havsområden.

Men det räcker inte tycker företrädarna för rörelsen Half Earth, som menar vi människor borde nöja oss med att använda halva planeten, så att resten av livet på jorden kan få frodas på den andra halvan.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.16
  Digiffects Sound Effects Library - Logging with Chainsaw, Axe, And Saw
  Album: Power Tool Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 14.32
  Jean Roché - Venezuela: forêt amazonienne (Amazonian forest)
  Album: Forêts et lacs des Amériques - American Forests and Lakes
  Bolag: Frémeaux Nature
 • 14.48
  Digiffects Sound Effects Library - Logging with Chainsaw, Axe, And Saw
  Album: Power Tool Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2016