Så ska allvarliga biverkningar av vaccinen lättare upptäckas

20 min
Den första januari måste alla regioner i Sverige ha ett system på plats för att rapportera in vaccinering mot covid-19. På så vis ska eventuella allvarliga biverkningar kunna följas.

För första gången ska vuxenvacciner rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret. Detta för att undvika situationen från pandemin 2009. Efter den pandemin var Läkemedelsverket tvunget att under flera år utreda den möjliga kopplingen mellan pandemrixsprutan och den väldigt ovanliga biverkan narkolepsi.

Riksdagen beslutade i början av december att inte bara barnvaccinering utan också vaccinering mot covid-19 ska ingå i det nationella vaccinationsregistret. Men kommer regionerna att hinna med? Och vad kan det få för effekter om alla systemen inte är på plats?