AI löser proteingåta – ett av årets forskningsgenombrott

20 min
Artificiell intelligens kan räkna ut hur ett protein veckar sig. Det lyfts fram av tidskriften Science som ett av årets forskningsgenombrott.

I veckan kom de stora vetenskapliga tidskrifterna med sina topplistor från året som gått: Traditionsenligt  listar Nature de viktigaste personerna, och Science listar de viktigaste genombrotten. Båda domineras i år av coronaforskning.

Men bland de genombrott utöver snabbframtagna coronavacciner som Science lyfter fram, hittar vi två viktiga framsteg som vi tar upp i Vetenskapsradion:

Artificiell intelligens har kunnat räkna ut hur en viss sammansättning av aminosyror när de bildar ett protein kommer att vecka sig – vilket är viktigt att förstå i en del sjukdomar. Och forskare har tagit fram ett material som kan leda ström utan motstånd i rumstemperatur, men under högt tryck.

Vad de här framstegen kan betyda diskuterar vi med Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och Oscar Tjernberg, professor i starkt korrelerade system vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.