Filosofen Folke Tersman om jäv och forskning

20 min
Jävsproblematiken på våra svenska myndigheter har blivit allt mer uppmärksammad på senare tid. Om den tilltänkte utomstående experten är delägare i ett läkemedelsföretag som tillverkar medicin som exempelvis socialstyrelsen ska ta ställning till, då är det ganska självklart att just denna expert inte ska få vara med och ta beslut rörande detta läkemdel. Men i dagens Vetandets värld ska vi få höra Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala Universitet, diskutera de lite mer luddiga fallen av vad som kan uppfattas som jäv.

Du kommer bland annat få höra vad stora forskargrupper har gemensamt med körer, och varför det kan vara bra att inte bara ha de bästa experterna i laget, när det bästa beslutet ska slås i mål.

Folke Tersman forskar kring objektivitetsbegreppet ur ett filosofiskt perspektiv och har även suttit med i etikrådet vid Karolinska institutet för att ge råd i jävsfrågor där regelverket inte varit tillräckligt tydligt. Han ska börja med att få svara på frågan om det verkligen går att avgöra om en expert är helt opartisk och objektiv?