Att följa lagen är ingen åsikt: Alice Petrén, Stockholm

3:47 min
Utrikeskrönika tisdag 24 november

Stockholm tisdag morgon.

Jag är någon som tycker att man ska följa lagar och konventioner.
Man ska inte ta springnotor på krogen. Man ska inte köra för fort, även om det händer också mig ska jag erkänna. Man ska inte hota andra människor.
Jag är uppvuxen i en släkt med jurister. Rättsprinciper, rättstänkande och allas likhet inför lagen blev som impregnerat i mitt DNA.

Så i min roll som migrationskorrespondent utgör gällande lagar ryggraden i min rapportering. Tycker någon att lagen är fel, driv opinion för att ändra den, men så länge lagen gäller, följ den, det är vad jag har med mig.

Regelverk finns på fotbollsplan, offside är offside och att fälla en motspelare leder till att domaren blåser av. Enkelt. Tvättstugan samma sak. Tvätta på din tid, städa efter dig och lämna vidare. Regelverk sätts upp för att underlätta våra möten i offentligheten. Regelverk, lagar och konventioner.

Det är självklart och jag låter förnumstig, men jag får mail från personer, som skriver: Låt flyktingarna och migranterna drunkna i Medelhavet!
Internationell rätt säger motsatsen. Är du i närheten av någon i sjönöd är du skyldig att rädda personen och föra hen till närmaste hamn. Jag har träffat fiskare på den italienska ön Lampedusa, som varit rasande på italienska politiker, som gjort dem, fiskarna, kriminella om de räddat någon.

De väderbitna gubbarna har alla erfarenheter av havererade motorer och plötsliga oväder och på baren Moby Dick på Lampedusa sade alla att det är otänkbart att lämna någon att drunkna, oavsett vem som är i sjönöd och vart den räddade sedan ska ta vägen, kanske avvisas tillbaka till sitt hemland.

Rätten att söka asyl i Sverige och i EU-länder är också lagstiftad. När tusentals människor kommer till Europa och får nej på sin asylansökan för att myndigheterna inte ser något skyddsbehov, så går det fortfarande inte att säga att dessa människor har gjort något olagligt. Rätten att söka asyl gäller alla.

Om däremot ett EU-land skickar ut sin kustbevakning och sina poliser och motar bort dessa människor från sin mark eller sina vatten, så är det i strid med denna lag. Just nu pågår det utredningar om detta har skett.

Asylrätten väcker debatt idag. Inte för några decennier sedan då förståelsen för de som till exempel tog sig ut genom järnridån och flydde kommunismen i öst var stor, men när ansökningarna blivit många har opinionen vänt.

De som får avslag ska inte vara kvar utan återvända - om det går. Men för alla de som flyr för att alls överleva eller försöker undgå förföljelse behålls denna utväg - rätten att söka asyl inom EU.
Mitt jobb är inte att tycka. Det gör ledarskribenter.

När jag rapporterar kallar jag offside för offside och uppmärksammar när lagar och konventioner inte respekteras.

Att göra motsatsen - att strunta i att lagar och konventioner inte följs - vore ju däremot att uttrycka en åsikt.

Det vore att ta ställning på tvärs mot de regelverk som offentligheten har enats om. Det vore att säga att det som politiker gemensamt har beslutat och skrivit under är fel.

Det är inte mitt jobb.