Utan henne är jag halv

30 min
Det var tre månader sen som Per-Olovs hustru gick bort. En ganska kort tid, om man ser till en hel livstid. En oändlighet om man, som Per-Olov, upplever varje dag utan hustrun som en fruktansvärd plåga. Finns det inte något snabbt sätt att komma ur sorgen? är Per-Olovs fråga till Radiopsykologen. Och om det inte gör det, hur gör man då för att lindra sorgen så att man orkar sig igenom den?