Vem värnar ordning och reda? Språket om uppror i grammatiken

24 min
Språkdoktoranden Ylva Byrman vid Göteborgs universitet har gjort fynd på mikrobloggen Twitter och berättar om en ny konstruktion som fått snabb spridning: ”Jag missade fikat pga klantig” där det gamla uttrycket ”på grund av”, som förkortas pga, används på ett nytt sätt. Och apropå ordning och oordning i språket - vem har uppdraget att värna språket? Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar lyssnarbrev i detta ämne, utifrån några exempel.

Veckans alla lyssnarfrågor:
-vem kan man lita på språkvårdsfrågor?
-före och innan
-både - men också, och både i uppräkning med fler än två
-svårt att välja mellan "de" och "dem"
-"simmar gör jag varje dag" eller "simma gör jag varje dag"?
-valet mellan "sin" och "hans"