Tryggare kan ingen vara (repris)

24 min
Prästen Leif Adolfsson porträtterar henne och Sandells mest älskade psalmer tolkas av kantorn Jonas Nilsson och Sara Wåhlin och Linda Pettersson. (Återutsändning från april 2020)

Leif Adolfsson betraktelser kring Lina Sandells liv och skapande finns att lyssna på separat eller ladda ned som podd.

Gudstjänsten kretsar kring Lina Sandells gärning som poet och författare till psalmtexter.
Leif Adolfsson är präst i Växjö och tilltalades av Lina Sandells texter redan som barn och har fascinerats av hennes liv och diktning. I denna gudstjänst väver han samman hennes livsberättelse med reflektioner kring vad hennes ord kan ha för andlig innebörd idag.

”Det måste ligga en genomlevd sanning i vad man skriver. Så har också de flesta av dessa mina sånger sin egen lilla historia – känd av Herren." 
Så skrev Lina Sandell en gång på äldre dar. Hon menade att det var på Guds uppdrag hon diktade sina sånger. Därför hade hon inte heller något att berömma sig av. Själv var hon ingenting annat, sade hon än ”en god skrivares penna”. 
Och visst finns de där i rikligt mått de självupplevda både sorgerna liksom även glädjeämnena. Och mitt i allt det upplevda är Guds omsorg nära.

 

Medverkande
Leif Adolfsson, präst
(samt sång på En liten stund med Jesus)
Jonas Nilsson, flygel och sång
Sara Wåhlin, sång
Linda Pettersson, sång

Text
Job 14:1

Musik
Tryggare kan ingen vara 
Modersvingen
Blott en dag
Gör det lilla du kan
Jag kan icke räkna dem alla
Bred dina vida vingar
Är det sant att Jesus är min broder
En liten stund med Jesus
Herrens nåd är var morgon ny
Jesus för världen
Tryggare kan ingen vara

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.07
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Tryggare kan ingen vara
  Kompositör: Trad
 • 11.11
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Modersvingen
  Kompositör: Carola Häggkvist
 • 11.17
  Jonas Nilsson, piano - Tryggare kan ingen vara
  Kompositör: Jonas Nilsson
 • 11.17
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Blott en dag
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.23
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Gör det lilla du kan
  Kompositör: AMANDA SANDBORG-WAESTERBERG
 • 11.25
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Jag kan icke räkna dem alla
  Kompositör: Albert Lindström
 • 11.31
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Bred dina vida vingar
  Kompositör: Trad från Sverige
 • 11.35
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Är det sant att Jesus är min broder
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.42
  Jonas Nilsson, piano, Leif Adolfsson, sång - En liten stund med Jesus
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.48
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Herrens nåd är var morgon ny
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.52
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Jesus för världen givit sitt liv
  Kompositör: FREDRIK AUGUST EKSTRÖM
 • 11.55
  Jonas Nilsson, piano och sång, Sara Wåhlin, sång, Linda Pettersson, sång - Tryggare kan ingen vara
  Kompositör: Trad