Politik Sápmi - Anders Kråik, Samerna

30 min
Orättvisor fick Kråik att engagera sig politiskt.

Han är uppvuxen med sju syskon, renskötare i Handölsdalen och mångårig partiledare för partiet Samerna.
I dagens partiledarintervju berättar Anders Kråik om vad som drev honom till att bli politiker, om livet på internat och när han blev butikschef i 20-årsåldern.
”Redan när jag var 2-3 år lekte jag att jag slog in varor och tog betalt”, säger Kråik.