Mona Malms bortgång kommenteras av Pia Johansson och Marie Göranzon, Eva Mattssons Mina vänner tyskarna recenseras och sjömansvisor är hits.

10 min
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner.