Varför avskaffades riksrätten i Sverige?

40 min
Riksrättsprocess inleds i Danmark och USA. Vi vill veta mer om riksrättens historia i Sverige? Avhoppen från kommunpolitiken har ökat, främst bland yngre. Vad får det för konsekvenser för demokratin?

Inom kort kommer det att inledas riksrättsprocesser både i Danmark och i USA, något som har fått Louise att vilja veta mer om riksrättens historia här i Sverige. Varför avskaffades den i regeringsformen 1974 och hur fungerar dagens system där Högsta Domstolen har möjlighet att pröva om statsråd grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt? Men inga brott av den här typen har prövats. Beror det på att svenska ministrar är ovanligt laglydiga eller en ovana att använda de regler som finns?

Patrik Bremdal lektor i offentlig rätt och Hans Ekström
riksdagsledamot (S) och vice ordförande i Konstitutionsutskottet hjälper oss att reda ut.

Under de senaste åren har avhoppen från kommunpolitiken ökat. Och det är främst yngre politiker som lämnar sina uppdrag i förtid eftersom det är svårt att förena yrkesliv, familjeliv och politik. Vad får avhoppen för konsekvenser demokratin? Och vad skulle kunna vända utvecklingen.

Richard Öhrvall forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet och Ann-Sofie Wågström Ordförande kommunfullmäktige (S) Eskilstuna berättar svarar på våra funderingar.

Thomas Nordegren är ännu inte helt kurant så idag vikarierar Henrik Torehammar från podden ”Det politiska spelet”.

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Henrik Torehammar
Producent: Ulrika Lindqvist
Research: Deniz Merdol