Ingrid Lomfors - Att förbereda sig inför döden, eller underlätta för livet?

4:00 min
– Vi pratade inte mer om det, min man och jag. Vi utbytte inga tankar kring hur vi själva kände inför att skriva testamente.

Ingrid Lomfors är docent i historia och överintendent på Forum för levande historia. Hon började sin yrkesbana som fritidsledare, men livet ville annorlunda. Som ung vuxen fick hon veta att hennes mamma överlevt Förintelsen. Då gav sig Ingrid iväg på en resa i tid och rum för att leta efter sin familjs historia. Att foga samman skärvorna av det som gått sönder, och samtidigt skapa nya sammanhang och mönster har blivit en livsuppgift.