Arabiska våren och islams roll

45 min
10 år sedan arabiska våren: Människor och tro om den religiösa strömning som bar en vision om att den arabiska våren skulle leda till en ny demokratisk process där också islam skulle ingå.

Den arabiska våren började som en folklig resning i Tunisien 2011 och spred sig vidare till Egypten, Syrien och flera andra länder i regionen. Demonstranterna kom från olika delar av samhället men enades kring gemensamma krav på rättvisa, värdighet och demokrati.

På Tahrirtorget i Kairo samlades muslimer, sekulära, kristna, rika och fattiga, kvinnor och män  - då var alla eniga om att diktaturens tid var förbi. Men vad skulle komma istället?

Hör Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi,
Dalia, egyptisk demokratiaktivist som flytt till Sverige och Anna Block Mazoyer, Sveriges ambassadör i Tunis om islams roll i den arabiska revolutionen 2011

Musik som spelats i avsnittet

  • 18.58
    Max Richter - Confrontation
    Album: Disconnect (Music from the Motion Picture)
    Bolag: Milan Records