Astrid Seeberger - Människans tre uppgifter

4:36 min
– I Brooklyn, säger Anselm, mättes tiden på ett annat sätt. Den bestod av evigheter som gick mellan föräldrarnas brev.

Astrid Seeberger, som är född och uppvuxen i Sydtyskland, kom till Sverige som ensam sjuttonåring för att bli författare. Hon blev läkare först vilket inte var så dumt: Man kan lära sig mycket när man lyssnar på patienternas livsberättelser. Och hon blev forskare och docent vid Karolinska Institutet, och ledare för ett forum på de fyra undervisningssjukhusen i Stockholm som är en mötesplats mellan konst och vetenskap.