Landskapen vi har förstört – och sätten att återställa dem

20 min
Odlingslandskap i Sverige har i sekler optimerats för just odling. Det har förstört livsbetingelserna för många arter. Men nu pågår ett arbete för att återställa flera sådana utarmade miljöer.

Den internationella panelen för biologisk mångfald, IPBES, kom 2018 med en rapport om landekosystem i världen som utarmats – blivit fattigare på arter – på grund av mänsklig påverkan. Nu presenteras en genomgång av miljöer i Sverige som blivit särskilt utarmade och förslag på hur vi kan återställa dem.

Redan pågår en del arbete med att göra uträtade åar krokiga igen, återställa utdikade våtmarker, och få floder som effektiviserats för timmerflottning att återigen slingra vilda kring stenarna – åtgärder som ger arter en chans att komma tillbaka. Hur mycket artrikedom kan vi på det sättet återställa?

Vi hör rapportförfattaren Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, och Ivan Olsson, biolog vid länsstyrelsen i Skåne.