Claes Nyström - Jag är ledare för en manskör

4:33 min
Om män, ensamhet och sång.

Claes Nyström leder manskören Hellmans Drengar i Göteborg. Kören har funnits sedan 1994 och har i dag drygt 50 medlemmar. I sång, dans och samtal vill körmedlemmarna ifrågasätta den traditionella mansrollen.