Klartext - nyheter på ett enklare sätt

5:00 min
Det har blivit allt viktigare att använda internet under corona-pandemin när vi måste undvika att träffas. Samtidigt blir det ett större utanförskap för de som inte kan använda den nya tekniken.

Just nu får gymnasieelever studera hemifrån, men det ändras nästa vecka. Då ska de börja studera delvis i skolans lokaler och delvis hemifrån. Men för gymnasiesärskolan blir det ingen förändring.