Malin ska knäcka "Astrid Lindgren-koden" (R)

21 min
Astrid Lindgrens sagovärld har sedan den skapades varit lättillgänglig för miljoner läsare världen över. Men i hennes värld fanns också "krumelunser", som varit hemliga tills nu.

Astrid Lindgrens "krumelunser" var stenografin som hon skrev alla sina originalmanus med. Omkring 700 stenogramblock förvarade på Kungliga Biblioteket har genom decennier betraktats som i stort sett otillgängliga, skrivna på vad som setts nästan som ett hemligt språk.

Men i forskningsprojektet "Astrid Lindgren-koden" – ett exempel på digital humaniora – ska litteraturvetaren Malin Nauwerck tillsammans med stenografer och datavetare avkoda originalmanusen och göra Lindgrens kreativa process synlig för världen.

 Programmet är en repris från oktober 2020.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Astrid Lindgren - Karlsson på taket
    Album: Lillebror och Karlsson på taket
    Bolag: Digital Distribution Vanuatu