Gravfridsrättegången, biblioteksöppningar, guldbaggespekulationer och så minns vi skådespelaren Gunnel Lindblom.

10 min
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner.