کاهش سفرها در تعطیلات کریسمس، ترس بدون واکسین ماندن پناهجویان بدون مدرک، ارتباط کرونا با افزایش خشونت بر زنان و چند خبر دیگر

2:34 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن