Bilder att drabbas av - om Bruno Knutmans oförutsägbara teckningar

13 min
När pennan Bruno Knutman tecknade med slutade att tillverkas så slutade han att teckna. Nu kan man se hans bångstyriga bilder från sextiotalet och framåt på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm.

Konstnären Bruno Knutman dog 87 år gammal 2017. De sista decennierna målade han, skapade collage och han var också verksam som scenograf. Han verkade i brytpunkten mellan modernismen och popkonsten. Han har kallats en konstnärernas konstnär och många yngre konstnärer har inspirerats av honom, bland annat Jockum Nordström. Tillsammans har de ställt ut på Tegnerförbundet i Oslo.

  - Jag gillar att han gnetade på med tuschet utan att det känns gnetigt.

Vi bjuds in till ögonblick värda att dröja vid, med säregen laddning. Ibland en motorcykelolycka, ibland ett tigertämjande, barndomens suddiga familjeporträtt, och kriget som gör sig påmint som en granat på husets tak. Ofta finns där en drömsk absurditet som i teckningen "Lejon på flygplats", hallå, vad är det som händer här?

Katarina Wikars vandrade runt på utställningen ”I källarateljén” på Galleri Magnus Karlsson med konstnären Jockum Nordström och  med galleristen Magnus Karlsson.