کمبود تحلیلگر آزمایشگاه برای آزمایشات کرونا، گفتگو با آزاده کرمی، داروساز در کارولینسکا، افزایش درخواست ورود به رشته پرستاری و یک خبر دیگر

2:46 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن