Äldre ännu hårdare drabbade av andra vågen

20 min
Under pandemins andra våg har det duggat rapporter om nya covidutbrott på Sveriges äldreboenden – trots att virusets attacker mot våra äldre under första vågen upprörde hela landet.

Redan vid pandemins första våg pekade man på det bristande skyddet av våra äldsta och svagaste, men coronautbrotten och covid-döden har fortsatt att hemsöka Sveriges äldreboenden även under andra vågen – trots den relativa paus i pandemin som rådde under sensommaren och tidiga hösten.

Hittills under andra vågen, från oktober och fram till 25 januari, har Socialstyrelsen registrerat närmare 4 500 personer som avlidit i covid-19, varav nästan hälften, drygt 48 procent, bodde på äldreboenden.

I programmet hörs: Anna Hallin, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Partille kommun, Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd Socialstyrelsen.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.11
    Johann Johannsson - There's No Harm Done
    Album: Copenhagen Dreams: Music from the Film
    Bolag: NTOV / Cobraside