Ooooooooooooo

30 min
Det är O:na i orden som gör det, sjöng Fem myror är fler än fyra elefanter. Och visst är o en bra bokstav, som kan vara ett utrop för förvåning men också användas som prefix för att skapa negationer.

Veckans språkfrågor

Hur gammal är bokstaven o?

Hur kommer det sig att vissa ord som börjar med o blir motsatsord och andra inte? Oväder betyder till exempel inte motsatsen till väder.

Varför kan man säga okomme i Norrbotten i betydelsen att någon inte har kommit?

Används o mer i vissa delar av landet?

Finns det några regler för hur o ska uttalas?

Vad är en olukt, och hur kan ordet användas?

Har ordet oavsett fått en ny betydelse?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.18
    Clarence Reed - Fluttering
    Album: Thimble of Happiness
    Bolag: Epidemic Sound