Kyndelsmässodagen

11 min
Från S:ta Eugenia församling i Stockholm, med kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., kyrkomusiker Helena Mann Sundström och den gregorianska scholan

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

Kristus, världens ljus, som vi firar i dag, vill inte skrämma oss. Nej, inte alls. Men han vill leda oss vidare. Han ger värme, ljus och insikt men allt det här rymmer också en utmaning.

Medverkande:

Pater Dominik Terstriep, liturg, predikan
Helena Mann Sundström, körledning, orgel
S:ta Eugenia gregorianska schola
Robel Domenico, lektor
Emuye Abrahamsson, lektor

Texter:

Malaki 3:1-4
Hebr. 2:14-18
Lukas 2:22-40

Musik:

Suscepimus Deus, misericordiam tuam (gregoriansk sång, text Psaltaren 48)
Lumen ad revelationem gentium (greg. sång, text Lukas 2)
Cecilia 357, Maria, Guds moder bar sonen fram (S-E Pernler/S.A. Wessman)
Senex puerum portabat (greg. sång, "Den gamle mannen bar pojken, men pojken vägledde honom" )
Cecilia 354, Skuggan har vikit (H Maurus, A Härdelin/L Edlund)
Litania till Jesu Heliga Namn
Cecilia 610 Pater Noster ("Fader vår")
Responsum accepit Simeon (greg. sång, text Lukas 2)

Producent Katarina Josephsson
Tekniker Björn Söderholm, May-Britt Rylander
liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.07
  Sta Eugenia gregorianska schola sång, Helena Mann Sundström dirigent - Suscepimus Deus, misericordiam tuam
  Kompositör: gregoriansk sång
 • 11.14
  Sta Eugenia gregorianska schola sång, Helena Mann Sundström dirigent - Lumen ad revelationem gentium
  Kompositör: gregoriansk sång
 • 11.18
  Församlingssång, Helena Mann Sundström orgel - Maria Guds moder bar sonen fram
  Kompositör: S A Wessman
 • 11.22
  Sta Eugenia gregorianska schola sång, Helena Mann Sundström dirigent - Senex puerum portabat
  Kompositör: gregoriansk sång
 • 11.40
  Församlingssång, Helena Mann Sundström orgel - Skuggan har vikit
  Kompositör: L Edlund
 • 11.44
  Församlingssång, Helena Mann Sundström försångare - Litania till Jesu heliga namn
  Kompositör: liturgisk sång
 • 11.54
  Församlingssång, Pater Dominik Terstriep försångare - Pater Noster
  Kompositör: liturgisk sång
 • 11.58
  Sta Eugenia gregorianska schola sång, Helena Mann Sundström dirigent - Responsum accepit Simeon
  Kompositör: gregoriansk sång