قوانین سختگیرانه‌تر برای پرواز پهپادها، پیروی نکردن مناطق از توصیه‌ اداره صحت عامه، دادگاه رسیدگی به اتهامات مرد ۵۹ ساله و یک خبر دیگر

2:30 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن