قانون موقت بحران شیوع کرونا، تصویب شد، اعتصاب غذایی پناهجویان در یوله، بستگان قربانیان سانحه هوایی تهران،همچنان در انتظار دلیل و دو خبر دیگر

2:48 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن