بیماران کوید و خطرات مراجعه دیرهنگام به شفاخانه؛ انتقاد وزیر خارجه از طرح پیوستن به ناتو؛ هشدار در مورد برف باری شدید و اخبار دیگر

2:41 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.