نشست خبری اداره صحت عامه؛ مرکز درمانی برای معتادان بازی‌های کامپیوتری؛ جریمه نقدی در صورت سرپیچی از قانون پاندمی و هشتاد هزار تن واکسین شدند

2:42 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.