نشست خبری در مورد واکسین مدرنا، مناظره رهبران احزاب، چرا قانون موقت پاندمی دیر تصویب شد و انتقاد حزب لیبرال از پیشنهاد قانون مهاجرتی

2:26 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.