Kreugerkraschen

76 min
Ivar Kreuger,”Tändstickskungen”, blev under 20-talet en av världen viktigaste finansmän. Hans finans- och industri imperium beräknas ha varit värd ca 900 miljarder i dagens penningsvärde. Men 1932 får han likviditetsproblem och den 12 mars hittas han död i Paris, med en automatpistol bredvid sig. Den ekonomiska kraschen som följde fick såväl politiska som enorma ekonomiska konsekvenser.

Ivar Kreuger har beskrivits som sin tids största konstruktiva finansiella geni och samtidigt som den största svindlaren i ekonomisk historia.

Hans koncerner var stora nog att låna ut pengar till länder som till exempel Frankrike, Tyskland och Grekland för att de skulle kunnat återhämta sig ekonomiskt efter första världskriget. Kreuger fick i utbyte monopol på dessa länders tändsticksmarknad.

Nytt kapital skaffade han bland annat genom emissioner av aktier samt en värdepapperskonstruktion som Kreuger själv skapat; participating debentures.

Börskraschen 1929 på Wall Street skulle även påverka Ivar Kreuger, som först verkade gå helskinnad. Han fick problem med att få lån från banker och 1932 hade Ivar Kreugers värdepapper förlorat 90 procent av sitt värde.

Den 12 mars 1932 är han i Paris för att gå på ett möte där han ska lägga korten på bordet och ge insyn i Kruegerkoncernens trassliga ekonomi.

Han dyker aldrig upp.

Spekulationer kring om Kreuger verkligen tog sitt eget liv, eller om han blev mördad, har förekommit under flera decennier ända in på 2000-talet.

Producent: Manuel Cubas