Anna Sundström Lindmark - Jag insåg hur få saker jag behövde

4:35 min
- Efter en tid av insikter om livets ändlighet, så kom också en tid för prioriteringar. För första gången i mitt liv jag lyckades betrakta mina ägodelar med en blick som kunde välja och välja bort.

Anna Sundström Lindmark bor i Umeå och är författare. Hon har skrivit boken "Vi skulle segla runt jorden" som handlar om Agnes vars pappa tar sitt liv, en fiktiv berättelse baserad på hennes egna erfarenheter.

Hennes första bok heter "I skuggan av ett geni” och handlar om hennes farfar och hur hans historia påverkade kommande generationer.

Anna har erfarit att berättelser kan rädda människoliv och är därför verksam i Write Your Self, en skrivrörelse som hjälper människor att återerövra sin berättelse efter trauman.