Har människan förlorat kampen mot råttorna?

40 min
Louise och Thomas avslöjar om de kommer ställa upp i "På spåret" igen om de får frågan. Och så får vi rapport om vårtecken från Hornborgasjön

Nyligen berättade brittiska the Guardian att råttor tagit sin i på flera kontor och man ställde också frågan om det kan vara så att människan förlorat kampen mot råttan. Är det likadant i Sverige och vad beror det på att råttor känner en förkärlek för att gnaga på sladdar? Vi har bjudit in Håkan Kjellberg från Anticimex.

I förra veckan lanserade Louise ett förslag om hur man skulle kunna upprätthålla kontakten med de nordiska grannländerna, nu när gränserna är stängda. Hon tyckte att det skulle vara bra om skolelever fick en nordisk brevvän. Och idag har vi bjudit in kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson och vänsterpartisten Daniel Riazat som båda sitter i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur. Vad tycker de om Louises förslag och tycker de att Nordiska rådet borde få mer att säga till om?

Under helgen siktades den första tranan vid Hornborgarsjön. Vad utmärker tranorna som kommer först? Och hur ser det ut vid sjön just nu? Från Hornbogasjöns strand har vi med oss Sofie Stålhand, föreståndare för Naturum Hornborgasjön.

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Maria Bertell

Musik som spelats i avsnittet

  • 15.14
    Digiffects Sound Effects Library - Crane Bird Version 2
    Album: Bird Sounds
    Bolag: Hot Ideas 2016