Närvaro – Rachel Törnell

6:33 min
Jag kan inte fånga livet, men ibland anas stråk av närvaro, av att jag är hemligheten på spåret.

Om vi bara ibland får se ” små glimtar ur molnens reva” så kan vi känna glädje över att ha fått leva, som det står i dikten av Erik Axel Karlfeldt. Diktrader som inspirerat till morgonandakten.

Det är inte det stora undret som räddar mig. Det är det lilla. Kortet med raden som vittar om omsorg, telefonsamtalet som handlade om väder och vind men andades sommarlängtan och önskan om gemenskap. En aning om en omsorg som inte handlar om att någon bär mig utan om att någon just går bredvid. Det är vad vi får och det räcker så långt.

Rachel Törnell är utbildningschef i Markaryds kommun.

Text

Ur Fridolins visor Erik Axel Karlfeldt
Citat av Tomas Sjödin

Musik

Gå med Gud (Tommie Sewón.  Arr. Sven Fridolfsson)

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Alma Fridolfsson, Solosång Sven Fridolfsson, Piano, Flöjt & Klarinett Erik Rosenkvist, Trumpet Elias Fridolfsson, Trombon Dieter Schöning, Violin Viveka Rydén Mårtensson, Violin Johanna Fridolfsson... - Gå med Gud (studioinspelning)
    Kompositör: Tommie Sewón arr Sven Fridolfsson