Sammanhang – Rachel Törnell

6:01 min
Hur vill jag att människorna jag möter ska uppleva sig själva i mötet med mig?

Om vi bara ibland får se ” små glimtar ur molnens reva” så kan vi känna glädje över att ha fått leva, som det står i dikten av Erik Axel Karlfeldt. Diktrader som inspirerat till morgonandakten.

Meningen med livet är svårgreppbar, om den ens finns, men är det någon gång jag kan förnimma en mening så är det just när jag får vara med och göra skillnad. Det är kanske det bästa vi kan hoppas på, att få bidra till att det för någon blev lite bättre, bidra till en glimt ur molnens reva.


Rachel Törnell är utbildningschef i Markaryds kommun.

Text

Ur Fridolins visor Erik Axel Karlfeldt
Citat av prästen John Donne

Musik

I din närhet med Lutherska Missionskyrkans kör

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Lutherska Missionskyrkans Kör - I Din Närhet
    Album: I Din Närhet