Alexander Bard: Jag ville inte ha barn

29 min
Redan när jag var 20 år visste jag att det inte skulle bli några ungar för mig. Men jag donerade sperma när jag var yngre, så det finns biologiska avkommor till mig, berättar Alexander Bard.

Han berättar också om sin uppväxt och hur viktig hans stora familj har varit för honom och den dagliga kontakten han har med sin mamma.

 – Jag har aldrig känt skuld gentemot mina föräldrar. Vi syskon blev uppfostrade till att var självständiga och ta eget ansvar. Jag och mina bröder bestämde att innan vi blev 30 år skulle vi ha skaffat oss ”fuck of money” och gjorde vi. Pengar är makt. Det är frihet att säga nej till saker man inte vill göra.

Programmet är gjort 2021.