Pernilla Glaser - Kära tjänstemän

4:31 min
– Ni är de osynliga hantverkarna som spikar ihop och reglar vårt tillsammanskap.

Pernilla Glaser är förändringsledare, pedagog och författare. Hon är svårt beroende av berättelser i alla dess former och tror, trots tillståndet i världen, att allt kommer att bli helt fantastiskt vilket ögonblick som helst.