Studio Ett

103 min
Oroligheterna fortsätter i Myanmar. Frankrikes tidigare president, Nicolas Sarkozy, döms för korruptionsbrott. Den svenska terrorlagen har funnits i ett år, men hittills har den aldrig använts. Trafikverket presenterar nya stambanor för tågtrafiken. Svenska dagspendlare får åka över Norgegränsen. Nya medier i Polen. Stödlinje mot psykisk ohälsa föreslås av Folkhälsomyndigheten.