Bön– Pake Hall

6:24 min
Pake Hall andlig buddistisk ledare från Göteborg håller dagens morgonandakt, under en vecka med röster från fem världsreligioner.

Bönen, en direkt kommunikation in de flesta religioner, är temat för andakten. Inom buddismen finns egentligen inte bön, man ber inte till någon utan vänder sig inåt. Men att recitera för att hitta ett fokus eller för att meditera kan uppfattas som bön.

Jag ber en bön om att komma ihåg vad som verkligen är viktigast för mig. Jag ber en bön för att hitta hem när jag går vilse - vilket jag obönhörligen gör, trots alla böner, trots alla föresatser. Men jag kan också styra mina steg tillbaka till den väg jag vill gå, den väg jag har föresatt mig att gå när jag väl blir medveten om att jag fallit in i tvivel, eller i gamla reaktiva mönster igen. Då i det ögonblicket när det blir klart, då finns alltid möjligheten att börja gå den väg jag vill gå i livet. Igen. Och igen. Och igen.

Text 

Bön om uppvaknande av Dai E Zenji

Musik

In a landscape (John Cage)

Musik som spelats i avsnittet