Kampen mot ondskan

15 min
Den tredje söndagen i fastan sänds gudstjänsten från Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad. Församlingspräst är François Anougba.

Du kan här ovan (15 min) ladda ner och lyssna på komminister François Anougbas predikan och hela hans dikt.

 SPOTTA

Ingenstans kom du ifrån
Någonstans, där okunskap råder
Av ditt väsen är du ohälsans tecken
Av ditt väsen är du avskyns tecken

Ingenstans kom du ifrån
Någonstans, där trygghet saknas i tillvaron
Av ditt väsen, är du rädslans tecken
Av ditt väsen, är du förvirringens tecken

Ingenstans kom du ifrån
Någonstans, där framtidstro saknas
Av ditt väsen, är tillvaron din plåga
Av ditt väsen, är tillvaron, din nästas börda

Ingenstans kom du ifrån
Någonstans, där medmänsklighet har tappat sin mening och plats
Av ditt väsen, är du ensamhetens tecken
Av ditt väsen, är du själviskhetens tecken

Ingenstans kom du ifrån
Någonstans av värdighet som du bör påminnas om!

Dikt av François Anougba
Den 28 juli 2010 Efter en  händelse på torget vid Kreshiatik

 

Texter:

Efesierbrevet 5:1–9
Lukasevangeliet 11:14–26

Musik

Han var föraktad
Se vi går upp till Jerusalem, psalm 135 
Lyft ditt öga åter upp
Adoramus te, Christe
Kläd dig, själ, i högtidskläder, psalm 394 
Pie Jesu

Medverkande:

François Anougba, församlingspräst
Eva Svensson, kantor och solist
Kalle Engquist, körledare och solist
Ruth Edman, solist
Ensemble
Textläsning: Nils-Erik Sandberg

 

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Fredrik Sixten - Han var föraktad
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: Fredrik Sixten
 • 11.12
  Nordisk folkmelodi - Se vi går upp till Jerusalem
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: Paul Nilsson
 • 11.17
  Felix Mendelssohn - Lyft ditt öga åter upp
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: A Burckhardt
 • 11.28
  Giacomo Perti - Adoramus te, Christe
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: Giacomo Perti
 • 11.40
  J Cruger - Kläd dig, själ, i högtidskläder
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: A Frostensson
 • 11.53
  Lloyd Webber - Pie Jesu
  Trefaldighetskyrkans ensemble
  Textförfattare: Lloyd Webber